התמחויות המשרד

תאונות עבודה ומחלות מקצוע

משרדנו ליווה אינספור תיקים של נפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע. בתוך כך, צוות המשרד משקיע ימים כלילות באיתור תקדימים, ביצוע מחקר משפטי ולימוד התיק בצורה היסודית ביותר. מורכבות תחום זה נוגעת לעניין הפיצויים – פעמים רבות בשל סכומים גבוהים להם זכאי נפגע מביטוח לאומי, הסכומים הנוספים שיקבל מהמעסיק או מחברת הביטוח הינם מינוריים. צוות המשרד עתיר הצלחות מוכחות בהשגת הפיצוי המקסימלי מכלל הגופים, בשל עבודת המחקר המעמיקה שמבצע הצוות בכל תיק ותיק.

החלקה, נפילה מגובה והתמוטטות מבנים:

למשרדנו התמחות בליווי נפגעים כתוצאה מנפילה מסולם או מפיגומים במסגרת עבודתם ומהתמוטטות מבנים, ובעל בקיאות רבה בהוכחת הנזק הרפואי בכללותו בפגיעות מעין אלו.

אי-הקפדה על נהלי בטיחות

משרדנו מלווה נפגעים שניזוקו כתוצאה מהיעדר פיקוח על עבודה, אי-מתן הוראות מתאימות, אי-שימוש בציוד מגן, מכשור לקוי, שיטות עבודה מסוכנות ופסולות והיעדר הדרכה נאותה. למשרדנו היכרות ענפה עם הפרקטיקות המקובלות בתחומים אלו והוא מסייע לנפגעים לקבל פיצויים מצד המעסיק וחברת הביטוח שלו בגין התרשלותם.

מחלות מקצוע ומיקרו-טראומה

צוות המשרד בעל התמחות ענפה בתחום זה, בפרט בסוגיות חשיפה לחומרים לא תקינים המובילה למחלות ריאות ובמיקרו-טראומה שהשלכותיה הינן בעיות גב קשות הנובעות מהרמת חפצים ועומסים באופן עקבי, לא-בטיחותי ומוגזם בתדירותו ומשקלו.